Nuvola Smart Power

Το Nuvola Smart Power είναι η νέα σειρά υψηλής απόδοσης των γεννητριών ατμού Effegibi, κατάλληλη τόσο για επαγγελματική όσο και για οικιακή χρήση.

Κατηγορία: