Προϊόντα τσιμέντου υψηλής ποιότητας όπως πλάκες πεζοδρομίου, κυβόλιθοι, κράσπεδα πεζοδρομίου, κράσπεδα κήπου, διάτρητο πλέγμα για γκαζόν.