ΚΥΒΟΛΙΘΟΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟΣ ΠΑΛΑΙΟΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ 14Χ14 CM

Σε τρεις αποχρώσεις: κίτρινο, κόκκινο, γκρι.