ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΠΛΕΓΜΑ ΓΚΑΖΟΝ

Για την οριοθέτηση φυτών, δέντρων και για τη διαμόρφωση κήπων.